Tack för förtroendet!

Den 13 maj valde kongressen ny förbundsstyrelse för Vårdförbundet. Jag är mycket glad över att ha fått förtroendet att för ytterligare tre år framåt leda förbundet.

Den nya styrelsen har både erfarenhet och förnyelsekraft och vi satsar nu gemensamt på att lyfta fram Vårdförbundets medlemmar och yrkesgrupper och att få en ännu starkare ställning som opinionsbildare i vården.

Den ordinarie kongressens första dag blev intensiv och givande. Kongressen visade med beslutsamhet vår enighet i den mycket speciella situation som vi just nu befinner oss i. I den konflikt som i skrivande stund pågår, prövas förbundets demokratiska strukturer och medlemmarnas engagemang. Att det bor en enorm kraft i det engagemang som finns inom hela Vårdförbundet – bland såväl medlemmar som förtroendevalda – är det väl ingen som längre behöver tvivla på! Kongressen använde denna kraft på ett konstruktivt och positivt sätt som stärker vår gemenskap. Jag ser med stor förväntan fram emot att kongressen återupptas den 26 till 27 november.

Det är glädjande att se så många medlemmar som på ett väldigt naturligt sätt och med god pondus har svarat på medias frågor om varför vi ska ha bättre betalt. Genomslaget i media, och varje enskild persons insats för detta, har gett oss ett unikt tillfälle att visa upp våra yrken, våra arbetsvillkor och våra kompetensområden. Detta ska vi alla fortsätta att bygga vidare på för att ge allmänheten ännu bättre kunskap om våra yrken och vad vi bidrar med i vården.

I Dagens Medicin fortsätter chefredaktören vecka efter vecka att göra »analyser« av den pågående konflikten som vittnar om en total avsaknad av kunskap om vad som händer i verkligheten. Inne i tidningen finns samtidigt sakliga artiklar som direkt motsäger det chefredaktören hävdar på ledarplats. Att säga att arbetsgivaren lugnt och metodiskt flyttar patienter från det ena sjukhuset till det andra blir lite lustigt när Sveriges kommuner och landsting i själva verket använt sig av skyddsarbete på ett otillåtet sätt och anmält över en tredjedel av det första varslet som samhällsfarligt. Att dessutom påstå att vi i Vårdförbundet allt mer talar om »höjda skatter som enda vägen mot löneökningar«, är rent felaktigt. Det är arbetsgivarparten som i sin opinionsbildning hävdar det.

Statistik och flera undersökningar visar nu att många unga inom våra yrken gör annorlunda val i början av sina yrkesliv som kommer att få konsekvenser för den svenska vården. Allt fler väljer privata arbetsgivare. Färre väljer att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska. Och många söker sig utomlands för att bli erbjudna en vettig lön. Det är dags för Sveriges kommuner och landsting att rycka upp sig för att den svenska vården inte ska tillåtas bli urlakad på kompetens och kunskap som bidrar till en trygg och säker vård av hög kvalitet!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida