FN. Nu kan kvinnofrågorfå ny kraft

Till sist blev det verklighet - kvinnors rättigheter ska tillvaratas av ett särskilt FN-organ.

I flera år har frågan om ett särskilt organ för kvinnofrågor diskuterats. Och i mitten av september sa fn:s generalförsamling ja. Det kan bli revolutionerande.

– Ja, om resolutionen inte bara blir en läpparnas bekännelse, säger Paula Donovan. ?

Hon är en av de drivande i organisationen Aids-free world och har länge arbetat för att få till stånd en särskild fn-organisation som ska värna om kvinnors liv och hälsa (en intervju finns i Vårdfacket 2009;8:48). ??

– Vi kommer att lobba hårt för ett omedelbart förvekligande. Det här är fn:s sista chans och vi vill inte se några fler förseningar, säger hon.?

Nu bildas organisationen genom att fyra fn-avdelningar slås samman till en enhet direkt under generalsekreteraren Ban Ki-moon, som också utser chef.

För att komma i nivå med andra liknande organ behöver en miljard dollar avsättas, säger Paula Donovan. Hon tror inte att det kommer att bli några problem att hitta kvalificerade kvinnor.?

– Det vimlar av skickliga kvinnor som i åratal har arbetat i det tysta på nationell, regional eller gräsrotsnivå. ??

Det brukar heta att man måste välja någon som kan systemet, säger hon, alltså de oskrivna lagar som gäller. Det är därför Unicef alltid leds av en amerikan, liksom Världsbanken. ?

– Men detta nätverk av old boys är inget som gagnar kvinnor. Genusperspektivet måste in överallt. Jag tror inte att man i fn har insett vidden av beslutet – det är svårt att tänka som en kvinna då du är en man, säger Paula Donovan.?

Hon poängterar att det kommer att krävas representation på nationell nivå i alla länder.??

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund tycker att det är skönt att fn äntligen har satt ned foten. Hon påminner om att det millenniemål som handlar om att minska mödra- och barnadödligheten i världen är det som ligger längst ifrån att förverkligas. ?

Sjuksköterskornas internationella organisation, icn, uppmanar i ett pressmeddelande fn:s general­sekreterare att snabbt utse en chef för det nya organet och se till att det är i gång innan årets slut. ?

ICN:s verkställande direktör David Benton anser att kvinnor och barn, ja hela världen, inte kan vänta längre på att fn tar itu med de oacceptabla könsskillnader som råder.?

– Det leder till fattigdom, dålig tillgång till vård, otillräcklig utbildning och våldsexponering; faktorer som påverkar flickors och kvinnors hälsa och välbefinnande runt om i världen, konstaterar han.??

Men Sveriges fn-ambassadör Anders Lidén säger att ytterligare förhandlingar om den slutliga utformningen återstår innan organet finns på plats och kan börja fungera. ?

– Men ett principbeslut har fattats och ett tryck har nu byggts upp i fn, som vi hoppas kunna utnyttja för att driva på processen. I detta kommer som tidigare Sverige och de övriga nordiska länderna att spela en ledande roll.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida