virus

Första influensan påverkar dig hela livet

Första influensan påverkar dig hela livet
På ytan av ett influensavirus finns ett protein, hemagglutinin, som sticker ut och hjälper viruset att tränga in i och infektera våra celler. Proteinet finns i två varianter och beroende på vilket influensavirus vi mött som små skapar vi antikroppar mot antingen det ena eller det andra. Arkivbild: Mostphotos

Den typ av influensa som var vanlig när du var liten ger dig ett skydd resten av livet. Ny forskning förklarar varför influensapandemier drabbar vissa åldersgrupper så hårt.

Det är faktiskt ditt födelseår som avgör hur sannolikt det är att du blir allvarligt sjuk eller till och med dör i nästa influensapandemi.

Att så många unga drabbas hårt av en viss influensa är något som förbryllat forskarna länge. Till exempel dog många unga av spanska sjukan 1918. Nu tror man sig ha funnit svaret på gåtan.

Forskarna valde att studera två varianter av fågelinfluensa H5N1 och H7N9. Båda har orsakat svår sjukdom och dödsfall bland människor och det finns en stor oro för att de ska mutera och därmed kunna spridas snabbt mellan människor.

När forskarna granskade vilka som drabbats svårt av de olika varianterna av fågelinfluensa upptäckte de att det var helt avgörande vilken typ av influensa man utsatts för som liten. Våra kroppar skapar ett skydd mot den typ vi möter som små, oavsett om vi blivit sjuka eller inte.

Även om det finns många varianter av influensa så kan de indelas i två huvudtyper beroende på vilket försvar de skapar i vårt immunsystem. Den ena var vanligast fram till slutet av 1960-talet, den andra har dominerat sedan dess.

  • Det innebär att de som är födda före 1968 exponerades för influensa av typen H1 eller H2. Eftersom de tillhör samma grupp som H5 har de äldre haft ett bättre skydd mot fågelinfluensan H5N1.
  • Efter 1968 har H3 varit vanligare. Den varianten ingår i samma grupp som H7, vilket innebär att de yngre haft ett bättre skydd mot den andra varianten av fågelinfluensa som cirkulerat H7N9.

Det här innebär att vi nu bättre vet vilka grupper i samhället som kommer att drabbas hårdast av en framtida influensapandemi.

När det gäller spanska sjukan var det ett H1-virus. Från sparade blodprover vet man att de unga hade utsatts för H3-virus när de växte upp och därför inte hade något skydd.

Forskningen har gjorts av amerikanska forskare och presenteras i tidningen Science.

Två grupper

Forskningen visar att influensa kan delas upp i två huvudgrupper:

  • H1, H2, H5
  • H3, H7
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida