Fysisk aktivitet lindrar magbesvären för patienter med IBS

Fysisk aktivitet lindrar magbesvären för patienter med IBS
Sjukgymnasten Elisabet Johannesson är en forskarna bakom studien om motionens betydelse för patienter som lider av IBS.

Ett läkarbesök kanske inte längre är nödvändigt för att en patient med diagnosen IBS ska få lindring. En ny studie visar att fysisk aktivitet minskar besvär som förstoppning och magsmärta betydligt.

14 januari 2011

Forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har genomfört en studie där 102 patienter med IBS (irritable bowel syndrome) har ingått. Halva gruppen uppmanades att öka sin fysiska aktivitet, den andra halvan skulle leva som vanligt. Båda grupperna fick stöd genom telefonsamtal av en sjukgymnast.

– Vi valde inte ut vilka som skulle ingå i kontroll- och undersökningsgrupp, så måttet av fysisk aktivitet varierade i grupperna. Men både före och efter studien mätte vi konditionen på alla deltagare, och de mätningarna visar att gruppen som har varit fysisk aktiv förbättrade sin kondition, medan kontrollgruppen inte gjorde det, säger Elisabet Johannesson, sjukgymnast och en av forskarna bakom studien.

Stor skillnad mellan grupperna

När patienterna efter tre månader besvarade en enkät om upplevda besvär som magsmärta, ofullständig tarmtömning, diarréer och förstoppning visade det sig att gruppen med oförändrad livsstil hade en sänkning av besvären med fem poäng, medan den fysiskt aktiva gruppen hade en sänkning med 51 poäng.

Studien visar också att 23 procent av patienterna i gruppen som inte förändrade sin livsstil mådde sämre i sin sjukdom under undersökningstiden. Bland de fysiskt aktiva mådde åtta procent sämre.

– IBS är en sjukdom som går upp och ner. Besvären varierar mycket, och de försvinner inte. Men skillnaden i upplevda besvär mellan grupperna hade inte varit så stor om inte den fysiska aktiviteten hade haft effekt, säger Elisabet Johannesson.

Internationell uppmärksamhet

Studien, som har publicerats i American Journal of Gastroenterology, har fått internationell uppmärksamhet.

– Det har inte funnits någon studie tidigare som visar att patienter med IBS mår bättre av fysisk aktivitet. Kunskapen innebär att vården kan råda dem att röra på sig, och att patienterna själva kan bli mer motiverade att motionera – trots svåra sjukdomsbesvär. Motion ger heller inte ger några negativa bieffekter – vilket läkemedel kan göra. Dessutom betyder det här att patienten inte behöver gå till doktorn för att må bättre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida