”En oacceptabel brist på sjuksköterskor på WHO!”

Sjuksköterskornas internationella organisation, ICN, säger sig i ett uttalande vara chockad över den fortsatta nedgången i antal sjuksköterskor inom Världshälsoorganisationen, WHO. 

Den oacceptabla bristen på sjuksköterskor inom WHO är särskilt anmärkningsvärd nu då sjuksköterskornas kunnande är av nöden, hävdar ICN. Med världsomspännande katastrofer, klimatförändringar, recession och stigande matpriser samtidigt som ansträngningarna pågår att nå milleniemålen.

– Det är förvånande att konstatera att för 40 år sedan då ämnet global hälsa var mycket mindre komplicerat fanns det 200 sjuksköterskor på WHO, men i dag är bara 8 tjänster vikta för sjuksköterskor och mindre än en procent av den specialistutbildade personalstyrkan är sjuksköterskor, säger ICN:s ordförande doktor Hiroko Minami i uttalandet.

Enligt Hiroko Minami hotas alla WHO-program av denna konkreta brist på sjuksköterskeröster såväl i WHO:s policyskapande verksamhet som i dess tekniska stöd. Den står också i motsats till organisationens anspråk på att möta den globala bristen på hälsoarbetare – primärt sjuksköterskor – och underminerar försöken att öka tillgången på primärvård för alla medborgare. 

WHO:s styrande församlings sammanträder denna vecka i Genève. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida