Världens sjuksköterskor: Dags för FN:s kvinnosatsning

Inför den internationella kvinnodagen återupprepar sjuksköterskornas internationella organisation kravet på en jämn könsfördelning i FN och betonar åter igen nödvändigheten av att inrätta en särskild instans för kvinnofrågor.

Den internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, har i flera år samarbetat både med ledningen för AIDS-Free World och andra organisationer för att förmå FN att inrätta ett särskilt organ för kvinnofrågor.

På kvinnodagen förra året uppmanade ICN världens regeringar att agera för att snabbt göra verklighet av förslaget som ursprungligen kommer från FN självt. Organisationen är medveten om att de egna insatserna i kvinnofrågor är både fragmentariska och inkonsekventa.

En särskild instans för kvinnofrågor skulle kunna bli ett kraftfullt verktyg för kvinnor att hävda sina rättigheter i världen, konstaterade Stephen Lewis, en av de två i ledningen för AIDS-Free World, på den internationella aidskonferensen i Mexico förra året.

Då, i augusti, väntade både ICN och AIDS-Free World att FN:s generalförsamling månaden därpå skulle besluta om att inrätta det särskilda FN-organet för kvinnofrågor.

Så blev det inte, men arbetet för att förverkliga tanken har fortsatt. Nu hävdar ICN att det finns en klar majoritet för förslaget i FN:s generalförsamling och hoppas på att beslutet ska fattas i september.

Läs mer på:
www.icn.ch/waa.htm
www.aids-freeworld.org

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida