Vittnesmål från ett inferno

Ögonen i Gaza?Mads Gilbert och Erik Fosse?Ordfront 2010. www.ordfront.se?isbn 978-91-7037-486-9

Många av oss minns nyheten om det sms inifrån Gaza som den norska läkaren Mads Gilbert skickade i desperation: »Hades! Vi vadar i död, blod och avslitna lemmar. En massa barn. Gravida kvinnor./…/Berätta för andra, skicka vidare, ropa det vidare. Eller GÖR NÅGOT!«?

Den israeliska militäroffensiven i Gaza som inleddes i slutet av december 2008 varade i 22 dagar och drabbade civila palestinier mycket hårt. Över 1 400 människor dog, flera hundra av dem var barn, och många fler blev livshotande skadade och lemlästade.?

De två norska läkarna Mads Gilbert och Erik Fosse lyckades bland mycket få västerlänningar ta sig in i det stängda Gaza och arbetade under 11 dagar på Al-Shifa-sjukhuset i Gaza stad. I boken beskriver de strömmen av skadade patienter, bristen på sängplatser, sjukvårdsmaterial och händer – arbetsdagar på över 20 timmar var inte ovanligt. Till ljudet från artilleri och attackplan anlände våg efter våg av livrädda, skadade och döende människor till sjukhuset. I kaoset skulle läkarna undersöka och prioritera vilka patienter som skulle få vård först – eller inte alls.?

Eftersom västerländska journalister inte släpptes in i Gaza tog de även på sig den lika viktiga uppgiften att via mail och sms rapportera till västerländska medier om det som hände. Den här boken är en fortsättning på det arbetet. Den innehåller ett hundratal av deras egna foton inifrån Gaza och skakande berättelser om de patienter de behandlade och det militära angreppets vidriga följder. SA??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida