Socialstyrelsen vill att fler ska rapportera inom psykiatrin

Socialstyrelsen vill att fler ska rapportera inom psykiatrin
Behandling i barn- och ungdomspsykiatrin är ett exempel på viktiga insatser från yrkesgrupper som kurator, psykolog och vårdpersonal. Arkivbild: Colourbox

Det räcker inte med läkarnas uppgifter till patientregistret från öppenvården.

26 februari 2014

Socialstyrelsens patientregister är den viktigaste datakällan för att beskriva vården på nationell nivå. Men i den psykiatriska öppenvården innehåller registret bara behandlingar som utförs av läkare.

– Det behövs uppgifter om insatser som utförs av andra yrkesgrupper än läkare för att vi ska få en bättre uppföljning av den psykiatriska vården. Andra yrkesgruppers insatser är av särskilt stor omfattning, säger Socialstyrelsens utredare Max Köster.

Socialstyrelsen föreslår därför att ett antal särskilt viktiga behandlingar ska rapporteras oavsett vilken yrkesgrupp som utför dem. Exempel på behandlingar som är angelägna att rapportera är ECT eller elbehandling, självmordsriskbedömningar och olika psykologiska och psykosociala terapiformer.

– Minnesstörningar efter ECT är en komplikation som är viktig att följa upp, men då behövs inrapportering oavsett vilken yrkesgrupp som utför den. Ett utvidgat patientregister är värdefullt för uppföljning av patientsäkerheten, säger Max Köster.

En majoritet av patienterna i psykiatrin vårdas i öppenvården. Under 2010 var det 260 000 som behandlades i öppenvården och 50 000 i slutenvården.

I Socialstyrelsens nya förslag ingår också barn- och ungdomspsykiatrin, där många besök sker hos psykolog, kurator, sjuksköterska och annan personal.

Patientregistret tillhandahåller data för statistik, forskning och utvärdering.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida