Kalcium och vitamin Dförebygger frakturer

25 februari 2010

Olika studier har tidigare gett olika resultat. Nu har en dansk forskargrupp gjort en sammanvägning av enskilda patientdata ur sju stora randomiserade kliniska studier. Resultatet av över 68 000 patienter visar att kalcium i kombination med D-vitamin faktiskt minskar risken för frakturer. Totalt sett med relativt blygsamma åtta procent, men för höftledsfrakturer med 26 procent. Enbart D-vitamin påverkade inte risken för frakturer.?

Källa: BMJ 2010;340:b5463.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida