”Utökat ansvar ger var och en rätt att kräva högre lön”

”Utökat ansvar ger var och en rätt att kräva högre lön”
Siv Wallberg, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Örebro, tycker att personalchefens uttalanden är märkliga. Foto: Ulf Huett

Sjuksköterskorna tog över läkaruppgifter, utan att få betalt för det. Att de inte fått svar på sina lönekrav beror enligt personalchefen på att att sådana krav ska framföras av Vårdförbundet. Helt fel, svarar ordföranden för Vårdförbundet i Örebro.

Sedan september 2009 har sjuksköterskorna på Beroendecentrum i Örebro utfört läkaruppgifter utan att få något extra betalt. På så sätt har de sparat in över fyra miljoner åt landstinget i Örebro – eftersom bedömningen kostade över 5 000 kronor varje gång en läkare gjorde den.

När sjuksköterskorna krävde omförhandling och högre lön för de nya arbetsuppgifterna svarade avdelningschefen att de fick vänta till 2010 års lönerevision. När den ägde rum hände ingenting. Sjuksköterskorna har sedan framfört sina krav i brev till landstingets psykiatrichef och personalchef.

Ingen respons

De har inte fått någon respons alls. När Vårdfokus får kontakt med personalchefen, Dennis Johansson, beklagar han en sak: att han inte har gett sjuksköterskorna någon återkoppling på deras brev.

– Jag har respekt för sjuksköterskornas upplevelse att de borde ha betalt för nya arbetsuppgifter, men jag har också ansvar för att följa förhandlingsordningen, säger han.

För enligt personalchefen har omorganisationen på Beroendecentrum skett i förhandling med Vårdförbundet i Örebro.

Siv Wallberg är ordförande i Vårdförbundet Örebros styrelse. Hon säger att förhandlingen har ägt rum på förvaltningsnivå. Men det är inte det avgörande – avgörande är att varje enskild anställd har rätt att begära omförhandling av lönen om arbetsuppgifterna utökas. Lönerna är individuella och om arbetsuppgifterna förändras och utökas ska lönen förändras.

– Det är märkligt att personalchefen uttrycker sig så här. Samverkansavtalet kräver att de anställda ska vara aktiva i verksamheten och bidra till utvecklingen. Om arbetsuppgifterna blir fler och ansvaret större är det självklart att man som anställd har rätt att ställa krav på högre lön, säger Siv Wallberg.

Ordinarie sjuksköterskeuppgifter

Att sjuksköterskornas nya arbetsuppgifter inte ledde till någon omförhandling av lönerna förklarar Dennis Johansson med att bedömningarna de gör faller inom ramen för vad som räknas som ordinarie sjuksköterskeuppgifter.

– På andra håll utförs bedömningarna av sjuksköterskor. Varför läkarna har gjort dem på den här mottagningen har jag ingen kunskap om, men både verksamhetschefen och psykiatrichefen gör bedömningen att det är ordinarie sjuksköterskeuppgifter, säger han.

Även det uttalandet är Siv Wallberg kritisk till. Nya och kvalificerade arbetsuppgifter innebär utökat ansvar.

– Det råder en slags kartellbildning i landstinget när det gäller synen på ”ordinarie sjuksköterskeuppgifter”. Att kalla alltmer för det är ett sätt för arbetsgivaren att hålla nere lönerna, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida