Äldrevård

10 februari 1997

Författare Finnur Magnússon
Titel Janusansiktet
149 sidor
Förlag Carlssons förlag 1996.
Cirkapris 212 kronor
ISBN 91-7203-060-7

Författaren är knuten till etnologiska institutionen i Lund. Under ett par månader gjorde han en fältstudie vid ett sjukhem i Lund. Det här är hans rapport. Under rubriker som Sjukhemmet, När syster kommer med medicinen och Sjukhemmet – en avskildhetens arena beskriver han det som händer när han är där från ett etnologiskt perspektiv. Titeln – Janusansiktet – syftar på den dubbelhet han tycker den moderna äldreomsorgen visar; omsorg kan vändas till förtryck, harmoni till missförhållanden, vänskap och allianser till maktfullkomlighet och desocialisering.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida