Anställningsstopp i hela Västerbotten

3 november 2003

Den 1 oktober infördes anställningsstopp inom landstinget i Västerbotten. Stoppet gäller ny- och återanställningar för
alla yrkeskategorier och inom samtliga verksamheter. I beslutet sägs att en verksamhetschef kan begära dispens från stoppet hos sin förvaltningschef, till exempel vid verksamhetsförändringar. Samtidigt poängteras att det ska råda stor stramhet när det gäller dispenser. Vidare ska varje förvaltningschef en gång i månaden redovisa beviljade dispenser till landstingsdirektören.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida