Arbetsgivare vill ha nykterhetskontrakt

Det är inte ovanligt att arbetsgivare vill upprätta kontrakt där den anställda lovar att vara nykter, berättar Jeanette Lindgren Dahlin, jurist på Vårdförbundet. Uppfylls inte villkoren hotar arbetsgivaren med uppsägning.

10 januari 2005

Arbetsgivaren tar visserligen sitt rehabiliteringsansvar när det gäller alkoholmissbruk, men om missbrukaren får ett återfall, vilket ofta sker, är det inte lika självklart att arbetsgivaren är så förstående.

– Det fordras alltid saklig grund för uppsägning och ett kontrakts juridiska betydelse kan i många fall ifrågasättas. Jag anser inte att man ska låta sig övertalas till att skriva på något kontrakt alls, säger Jeanette Lindgren Dahlin.

När det gäller alkoholberoende är Vårdförbundets roll som försvarare av rätten till rehabilitering klar. När det kommer till tabletter är det mer komplicerat.

Jeanette Lindgren Dahlin får relativt ofta samtal från förbundets ombudsmän om frågor som rör missbruk och stöld och anser att samtalen har blivit fler under de senaste åren.

– Jag tror att den alltmer pressade arbetssituationen gör att många som arbetar inom vården mår dåligt i dag.

Både innehav och bruk av narkotiska preparat är olagligt, och har det bevisats att en sjuksköterska stulit ur medicinskåpet är det en saklig grund för uppsägning.

Stöld används ibland som en avstängningsgrund enligt en paragraf i de allmänna bestämmelserna. Det kan innebära att man blir avstängd utan lön.

– Den som stjäl på arbetet har missbrukat arbetsgivarens förtroende, och det är allvarligt. Men min uppfattning är att arbetsgivare oftast inte anmäler stöld ur medicinskåp till Socialstyrelsen och bara ibland gör en polisanmälan, säger Jeanette Lindgren-Dahlin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida