Arga kvinnor argare än män

Mätningar av aggressivitet hos deprimerade patienter tyder på att de egentligen är väldigt arga. Och kvinnornas svar visar att de är mer aggressiva än män.

7 mars 2004

Hälften av dem som insjuknat i depression återinsjuknar inom en tvåårsperiod, trots att de fått professionell behandling. Bland dem som tillfrisknat upplever många att deras livskvalitet har försämrats.

Det visar en studie av bland andra Ingela Skärsäter, psykiatrisjuksköterska och forskare vid institutionen för omvårdnad i Göteborg och vid Vårdalinstitutet.

Studien är unik genom att det är patienter som insjuknat i depression för första gången som undersöks. Under fyra år har forskarna var sjätte månad följt 33 patienter-24 kvinnor och 9 män. Undersökningen av de första patienterna inleddes 1998 och all data beräknas vara klar hösten 2004.

Olika studier har visat att det är ungefär dubbelt så vanligt att kvinnor insjuknar i depression än att män gör det.

– Kanske beror det på att en del av kriterierna som ingår i diagnosen depression mer passar in på kvinnors sätt att uttrycka sig än på mäns, säger Ingela Skärsäter.

Att få problem med aptiten, tappa lusten till livet, känna självförebråelser och att uppleva det så starkt att man blir apatisk och håglös är känslor som är mer tillåtna för kvinnor än för män. Män har lärt sig ett mer utagerande beteende.

När män mår dåligt blir de aggressiva och skyller på frun eller på arbetet. Det är också vanligt att män dämpar depressiva känslor med alkohol och i stället fastnar i ett alkoholmissbruk.

I studien av de 33 nyinsjuknade patienterna har forskarna mätt graden av aggressivitet genom att påståenden som: »när någon är särskilt snäll mot mig, undrar jag ofta vad han har för dolda avsikter« eller »ofta känner jag mig som en krutdurk som kommer att explodera när som helst«.

– Även hos personer som utifrån inte verkar ha någon livskraft kvar finns mycket aggressivitet. Vi mätte till och med upp högre aggressivitet hos kvinnor än hos män.

En anledning till att betydligt färre män än kvinnor får diagnosen depression kan också vara att män har svårare än kvinnor att verbalisera sina känslor. Kvinnor känner också efter vilka känslor de har mer än vad män lärt sig göra. Män uppsöker ogärna sjukvården och när de gör det är det för att de har fått somatiska symtom i hjärtat, magen eller ryggen. De läggs in på hjärtintensiven och blir chockade när de får en psykisk diagnos.

Bland dem som drabbas av en depression finns ofta aktiva, kreativa personer som är väldigt ambitiösa i sitt arbete. De kan sitta kvar länge efter arbetstiden och har svårt att sätta stopp. De har också svårt att lyssna till sina egna behov.

Ingela Skärsäter disputerade 2002 på en avhandling om mäns och kvinnors sätt att hantera depression. I avhandlingen beskriver kvinnorna att ett tecken på att de börjat tillfriskna är att de börjar sätta gränser mot andra. Det kan vara svårt eftersom de ofta möter ett starkt motstånd från familjemedlemmar som måste börja göra saker de varit vana vid att kvinnan har gjort.

Ingela Skärsäters forskning har också visat att män fortare än kvinnor återgår till arbetet efter en depression. Kvinnor behöver längre tid på sig och tar chansen att reflektera över och förändra sin livssituation.

-Förklaringen ligger inte i att kvinnorna har mindre stimulerande arbeten, säger hon.

Mäns copingstrategier är ofta inriktade på aktivitet. Kvinnors på att diskutera och jämföra sina känslor med andras. Ingela Skärsäter tycker att det vore bra om män och kvinnor lärde sig av varandras olika livsstrategier.

 

Vill du beställa temanumret? För bara 25 kronor per styck kan du få hem detta och andra temanummer ur Vårdfacket. Ring Vårdförbundet Material, telefon 08-14 78 00, beställningsnummer tema: depression & ångest: 8923.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida