AT-tjänstgöring för nya sjuksköterskor

4 februari 2002

Den nyutexaminerade sjuksköterskan behöver fördjupa sina kunskaper när det gäller det praktiska arbetet och arbetsledningen. Det bör ske genom ett halvårs allmäntjänstgöring (AT). Innan hon eller han får sin legitimation ska sjuksköterskan dessutom avlägga ett nationellt kunskapsprov. Det anser Socialstyrelsen, som undersökt nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskunnande och kompetens. Socialstyrelsen har genom undersökningen kommit fram till att det finns brister i hur den kliniska utbildningen läggs upp – det saknas tydliga mål för vad som kan förväntas av den blivande sjuksköterskan. Under utbildningstiden finns det också få tillfällen att öva den arbetsledande rollen.

Socialstyrelsen begär nu att få regeringens uppdrag att utreda formerna för en AT för sjuksköterskor. Kanske kan de då dra nytta av erfarenheter från Blekinge, som just infört en 18 månader lång, frivillig AT för nyutbildade sjuksköterskor. Allmäntjänstgöringen ska göras inom medicin, kirurgi och ytterligare en (valfri) enhet med en egen utbildad handledare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida