Avhandling om egenvård för äldre

8 juni 1998

Hur ska vårdpersonal göra för att bedöma äldre människors förmåga till egenvård? Om det handlar sjuksköterskan Olle Söderhamns avhandling i ämnet omvårdnad. Förmågan till egenvård är avgörande för om den äldre patienten ska kunna klara sig hemma efter en sjukhusvistelse.

Olle Söderhamn har utvecklat ett självbedömningsinstrument. Genom att besvara vissa frågor får både patient och vårdpersonal en bild av egenvårdsförmågan. Den handlar inte bara om att kunna ta hand om enklare medicinska besvär utan också om att ha förmåga att påverka sin hälsa i en vidare bemärkelse.
Disputationen skedde vid Hälsouniversitetet i Linköping den 6 mars.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida