Cancerbehandling

8 april 2002

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
Titel
Cytostatikabehandling vid cancer
Volym I SBU-rapport nr 155/1 235
Förlag SBU 2001
Cirkapris 159 kronor, frakt tillkommer.
ISBN 91-87890-70-4

I Sverige behandlas cancer i stort sett enligt de principer som vetenskapen kommit fram till. Det konstaterar SBU efter att ha gjort en genomgång av vetenskaplig litteratur när det gäller cytostatikabehandling av vissa tumörgrupper. De tumörer för vilka cytostatikabehandling är vanligast, de tumörformer där cytostatika har ökat senaste decenniet samt cancer i äggstockarna – för vilken en ny sorts cytostatika som är mycket dyr ofta används – gås igenom.

Rapporten består av två volymer. Den första är på svenska och beskriver cytostatikabehandling och cancervård i Sverige. Där redovisas också en kartläggning av hur cytostatika används vid cancerbehandling samt ekonomiska aspekter. I del ett jämförs också svenska behandlingsprinciper med vad det vetenskapliga underlaget säger. Volym två är på engelska och innehåller en utvärdering av all den litteratur som har granskats. Den riktar sig framför allt till den specialintresserade läsaren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida