Creutzfeldt-Jakobs sjukdom smittar via blod

Fram till i slutet av förra året var det oklart om den fruktade nervsjukdomen Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, CJD, smittar via blod. Men nu har för andra gången på kort tid upptäckts en patient i England som troligen fått sjukdomen i samband med en blodtransfusion.

Fyndet presenteras i dagens utgåva av den respekterade engelska medicintidskriften The Lancet.

Det var i samband med en obduktion som det upptäcktes att patienten var smittad av den prion som ger upphov till den nya varianten av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, vCJD. Fem år tidigare hade patienten fått blod från en patient som senare utvecklade vCJD.

17 personer fått smittat blod

Det första fallet av vCJD som satts i samband med en blodtransfusion upptäcktes i slutet av förra året. Vid samma tidpunkt identifierades 17 människor som tagit emot blod från donatorer som senare utvecklat vCJD. En av dessa 17 var den patient som nu visat sig ha blivit smittad. Patienten hade dock inte utvecklat några kliniska symtom av vCJD utan dog av andra orsaker.

Det aktuella fallet är det första där man identifierat en vCJD med en heterozygot genotyp av prionproteinet, vilket kan innebära att en större del av befolkningen kan vara smittad än vad man tidigare antagit. Att inte fler fall har upptäckts kan bero på att inkubationstiden är så pass lång att personerna som bär på smittan ännu inte insjuknat.

Betyder inget för Sverige

– Jag tror inte att dessa fynd får någon klinisk betydelse för oss här i Sverige. Vi har hittills inte sett några fall av den nya varianten av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom i vårt land, säger professor Britta Wahren vid avdelningen för virologi på Smittskyddsinstitutet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida