De håller koll på hälsan på Ringhals
Anna Sidea och Elisabet Hellgren, företagssköterskor på Falck Ringhals. Skylten med mottagningens gamla namn Ringhälsan sitter kvar. Foto: Anna Rehnberg
Företagshälsovård

De håller koll på hälsan på Ringhals

Hur mår de anställda på Ringhals Kärnkraftverk? Det vet företagssköterskorna Elisabet Hellgren och Anna Sidea. De utför regelbundna lagstadgade hälsokontroller på de drygt tusen anställda, bland annat mäts joniserande strålning. Men oroliga för sin säkerhet är de inte.

Vinterns första snö täcker marken med ett vitt täcke. Det är tio minusgrader ute, men inuti reaktorn är vattentemperaturen 300 grader. Från Ringhals reaktor 4 stiger ett stort vitt moln mot den klarblå himlen.

– Det är vattenånga från ångturbinen. Det är helt ofarligt, förklarar Anna Collin, presschef som ledsagar mig från incheckningen till ett grått enplanshus, som det står Ringhälsan på.

Elisabet Hellgren och Anna Sidea framför reaktor 2 på Ringhals.
Elisabet Hellgren och Anna Sidea framför reaktor 2 på Ringhals. Foto: Anna Rehnberg

Byggnaden ligger inne på Ringhals område, ungefär mitt emellan reaktor 4 och avstängda reaktor 2.

Företagssköterskan Elisabet Hellgren står framför cellcountern, som just fått sin årliga kalibrering.

– Den här apparaten är central för vårt arbete, säger hon och klappar maskinen. Här mäter vi blodprover för att få reda på blodbilden. Främst hemoglobin, leukocyter och trombocyter. Skulle vi utsättas för strålning går blodvärdet ner, liksom antalet vita blodkroppar, och man blöder lättare. Vi tittar också på proteinet med urinsticka. Utsätts man för strålning tar njurarna skada och släpper igenom proteinmolekyler.

Alla testas löpande

Proverna ingår i de lagstadgade hälsoundersökningar, som görs på alla anställda vart tredje år. På de som arbetar skift i kontrollrummen görs dessutom en medicinsk lämplighetsbedömning. Vilka uppgifter företagshälsan, som drivs av Falck Hälsa och arbetsliv, ska utföra bestäms av Vattenfall.

– Vi styrs av avtal som Vattenfall tecknar med Falck, berättar Elisabet Hellgren. Uppdraget är att arbeta förebyggande för att etablera hälsa i arbetslivet. Det gör vi främst genom förbokade hälsoundersökningar.

Ringhals har precis som andra kärnkraftverk ett rigoröst säkerhetstänk, men olyckan kan ändå vara framme i form av ett akut sjukdomsfall eller en arbetsplatsolycka. Elisabet, som arbetat på Ringhals från och till sedan 2008, minns när företagshälsan även fick springa på akuta tillstånd.

– När larmet går hörs i högtalaren: Internt räddningsbefäl kontakta bevakningscentralen! Då vet man, nu händer det nåt! Vi var alltid i beredskap och hade vår ryggsäck och sprang ut. Det kunde vara hjärtinfarkt, blödningar, eller precis vad som helst, berättar Elisabet.

– Jag hade gärna haft kvar de akuta uttryckningarna. Det är roligt med olika arbetsuppgifter.

På larmtiden var hälsocentralen bemannad varje dag från 7.30-16.00. Nu tar Räddningstjänsten alla larm och företagshälsan har bemanning tisdag, onsdag, fredag 7.30-16.00. Bara i undantagsfall görs något som inte är inbokat i förväg.

– Är det inte akut får de vända sig till sin vårdcentral. Om någon ringer och behöver prata så gör vi en bedömning. Hen kanske behöver komma till vår doktor, psykolog eller fysioterapeut.

Läkaren Ola Matssen, och sjuksköterskorna Anna Sidea och Elisabet Hellgren på Ringhals.
Företagshälsan på Ringhals jobbar nära hr. Här syns Ola Madsen, läkare, med sjuksköterskorna Elisabet Hellgren och Anna Sidea. Foto: Anna Rehnberg

Nära teamarbete

Teamet på Ringhals består för närvarande av Elisabet, som arbetar tre dagar i veckan, psykologen Charlotte Astré som finns på plats på onsdagar, läkaren Ola Madsen två dagar i veckan och sköterskekollegan Anna Sidea, på fredagar.

Just nu gör Anna Sidea en medicinsk lämplighetsbedömning av en skiftarbetare. Hon tar prover och låter kunden, som patienter inom företagshälsan kallas, fylla i ett formulär kring sömn, stress, matvanor och så vidare.

Elisabet välkomnar Samuel Linde från pressavdelningen. Det är dags för en lagstadgad hälsoundersökning. Blodprover tas och Samuel får lämna urinprov, han vägs, mäts och får synen kontrollerad.

Anna Sidea kontrollerar trumhinnorna på Samuel Linde.
Anna Sidea kontrollerar trumhinnorna på Samuel Linde. Foto: Anna Rehnberg

Därefter tar Anna, som är klar med sin andra kund, över. Hon kikar på trumhinnorna och gör ett hörseltest. Slutligen undersöker läkaren Ola Madsen lungor och hjärta. Så långt ser allt bra ut och det stämmer överens med hur Samuel uppger att han mår.

– Det känns tryggt att de gör regelbundna hälsoundersökningar, säger Samuel Linde. Då kan de upptäcka i tid om något inte är bra.

Här är kunden i fokus

Just den aspekten ser Anna Sidea som en av de största vinsterna med den förebyggande hälsovården.

– Jag arbetade i åtta år som sjuksköterska innan jag började som företagssköterska. Här finns ett kundtänk, som jag uppskattar. Om någon anställd lider av till exempel psykisk ohälsa, och vi får kundens samtycke att fråga chefen, då kan vi stötta upp med samtal med psykolog.

– Och om vi upptäcker ett högt blodtryck finns det goda möjligheter att göra något åt det, innan det utvecklas till en hjärtinfarkt. Det känns väldigt positivt, säger Anna Sidea.

I uppdraget ingår även att arbeta förebyggande med stresshantering, konflikthantering, ohälsosam arbetsbelastning och psykisk ohälsa. I och med att företagshälsovården samlar in mycket information via prover och frågeformulär, har de en god uppfattning om vilka frågor som är aktuella att jobba med bland de anställda.

– Om vi till exempel ser att det är mycket stress, kan vi koppla in vår psykolog eller konsultera beteendevetare, som kan prata kring stress och dess orsaker. Om arbetsplatsen behöver ses över får en ergonom titta på detta. Vi är inte många på plats, men vi har tillgång till flera olika personalkategorier, säger Anna Sidea, som varit på Ringhals sedan i somras.

Drogtester en viktig del

Vid hälsoundersökningar görs även alkohol- och drogtest.

Ringhals.
På Ringhals och andra kärnkraftverk klyvs atomkärnor för att producera el. Foto: Anna Rehnberg.

– Dessutom görs slumpvisa alkohol- och drogtester, men de görs av extern konsult, säger Elisabet och avslöjar att hon hamnade i en sådan kontroll när hon skulle checka in på Ringhals i morse.

– Jag fick blåsa och lämna salivtest. Det tog 5-10 minuter. Det var kul att få lämna ett test själv, för i vanliga fall är det jag som testar andra.

På Ringhals och andra kärnkraftverk klyvs atomkärnor för att producera el. Fördelen med kärnkraft är att den är fossilfri. Nackdelen att det bildas radioaktiva ämnen.

– Innan jag började på Ringhals tänkte jag, ska vi verkligen ha kärnkraft? Men sen jag började här har jag fått en annan syn. Det är så välkontrollerat och alla, inklusive vårdpersonal, får gå säkerhetsutbildningar innan vi börjar arbeta här och sedan var tredje år. Jag är inte längre rädd för kärnkraft, säger Elisabet Hellgren.

Över tusen anställda på Ringhals

Ringhals har cirka 1050 anställda. Till det kommer cirka 500 entreprenörer och konsulter.

Företagshälsan utförs av Falck. Falck har cirka 1000 medarbetare inom Hälsa och arbetsliv på 100 enheter runtom i landet.

Två gånger per år är det så kallad storrevision. Då kommer det in 2000-3000 entreprenörer från olika delar av landet. De är färdigkontrollerade av Falck på andra ställen, när de kommer till Ringhals, och har sina tillträden färdiga. Konsulterna får också gå på hälsoundersökningar hos Falck på andra ställen som Varberg och Göteborg.

2022 stod kärnkraften för nästan 30 % av Sveriges elproduktion. Vattenfalls kärnkraftsreaktorer Ringhals och Forsmark producerade 39,5 TWh av företagets totala elproduktion på 108,9 TWh.

Källa: Vattenfall

Extra mätning av strålning

På hälsocentralen finns alltid uppdaterade dosimetrar, som mäter strålning. De ska bäras på vissa delar av området. Behovet av total säkerhet gör naturligtvis att Ringhals har en alkoholpolicy med nolltolerans.

– Den policyn har jag föreläst om för fackligt anställda och chefer. Den är så tydlig, alla vet, eftersom vi har kontroller. Men om det händer, vet vi vad vi ska göra, säger Elisabet Hellgren:

– Om någon upplevs påverkad är det chefens ansvar att ta personen till oss. Hen får blåsa i alkometer. Allt dokumenteras. Därefter läggs det upp en plan i nära samarbete med hr och chef. Läkare, psykolog och vi sköterskor kan vara del av arbetet. Vi kan till exempel göra slumpvisa tester under ett år. 

Elisabet Hellgren tar blodtrycket på Samuel Linde. Foto: Anna Rehnberg

Innan Elisabet valde att studera till sjuksköterska och sedan företagssköterska funderade hon på att bli hårfrisörska.

– Ibland får jag faktiskt vara hårfrissa, skojar hon och berättar att alla nyanställda får lämna ett hårdrogtest.

Då klipper hon på tre olika ställen på huvudet, ”ungefär ett sugrörs tjocklek”. Hårprovet analyseras på ett laboratorium i USA. Analysen sägs avslöja om hårets ägare tagit droger de senaste tre månaderna.

Företagshälsans uppdrag är dock inte enbart förebyggande.

– Vi sitter ofta i rehabsamtal med specialist-hr på Falck, och i samarbete med hr på Vattenfall. Det kan handla om drogärenden eller stressade som behöver hjälp. Det är roligt att arbeta med rehabilitering. Det innebär att vi även arbetar efterhjälpande.  

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida