Det kan bli färre sjuksköterskor

Personalchefen i Västerbottens landsting Christina Elmros är medveten om att sparandet kan leda till att sjuksköterskor säger upp sig. »Vi kanske får ta in undersköterskor«, säger hon.

5 april 2004

”Vi måste kanske tillfälligt dra ner på verksamheten innan vi hinner rekrytera nya. Det kan också bli en diskussion om personalsammansättningen. Vi har enheter som i dag bara består av sjuksköterskor och där kanske vi får ta in undersköterskor om vi inte kan rekrytera nya sjuksköterskor«, säger Christina Elmros.

Samtidigt anser personalchefen att uppsägningen av alla arbetstidsmodeller var nödvändig. Kravet från politikerna var nämligen tydligt: tio miljoner kronor måste sparas på arbetstidsmodellerna.

Då började man titta på de cirka 30 olika modeller som finns i länet.

– Vi såg att ersättningarna skiftade mycket och att en del var mycket orättvisa. Obekväm arbetstid är obekväm oavsett var man arbetar och det bör därför finnas en gemensam form för ersättningen, säger Christina Elmros.

Den överenskommelse som slöts i månadsskiftet februari/mars med Vårdförbundet och Kommunal om ersättning för obekväm arbetstid skulle, enligt Christina Elmros, gälla hela landstinget och innebära en besparing med 15 miljoner kronor per år, från 65 till 50 miljoner. Hon säger att det ändå skulle ha blivit elva miljoner kronor dyrare än om man följer de nivåer som finns i det centrala avtalet.

Att man var beredd att betala mer än avtalet motiverar Christina Elmros med att landstinget är positivt till arbetstidsmodeller.

– De är bra för verksamheten. Utifrån våra utvärderingar går det visserligen inte att säga att till exempel sjukfrånvaron sjunker där det finns modeller, men däremot är det tydligt att man mår bra av ett större inflytande över den egna arbetstiden.

Några nya arbetstidsmodeller blir det dock inte eftersom förhandlingarna havererade den 19 mars.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida