»Det ska löna sig att stanna i yrket«

6 november 2000

En stark löneutveckling, chefer med större befogenhet och företrädare med en ny roll är några frågor som tas upp i de nationella mål som Vårdförbundet antagit inför avtalsperioden 2000–2005.

Under det förra femårsavtalet, 1995–2000, hade Vårdförbundets medlemmar genomsnittligt den högsta löneökningen i offentliga sektorn och en av de högsta på hela arbetsmarknaden. Vårdförbundet har aldrig tidigare haft en så positiv löneutveckling under en så lång period.

Målet nu är att den utvecklingen inte bara ska fortsätta utan även öka. Målet, sägs det, är att löneutvecklingen under arbetslivet ska vara minst 50 procent (i dag är den 20–30 procent). Den som börjar i yrket ska kunna se en bra löneutveckling utan att behöva byta verksamhet. Man ska alltså kunna göra karriär både yrkes- och lönemässigt.

»Problembarnet« är de biomedicinska analytikerna. De har som grupp halkat efter litet och därför ska Vårdförbundet starta ett speciellt arbete för att få en bättre tillämpning av lönesystemet för dem.

I målen sägs att Vårdförbundets medlemmar redan i dag har ett stort ansvar för vården och dess utveckling, men att arbetsgivarna inte erkänner detta fullt ut. Det sägs också att resultatet av den forskning som Vårdförbundets medlemmar utför måste komma verksamheten till godo på ett bättre och snabbare sätt.

Vårdförbundets inställning är att den chef som har ansvar för verksamheten också måste ha ansvar för både lönesättningen av de anställda och övriga arbetsvillkor på arbetsplatsen. Det har blivit ännu viktigare med det nya avtalet, eftersom det förutsätter att lönen diskuteras mellan chefen och den enskilde anställde. Tyvärr är detta inte självklart hos de lokala arbetsgivarna.

Till sist sägs i de nationella målen att företrädaren får en annan roll än tidigare. Eftersom mer och mer av lönesättningen ska ske i samtal mellan chefen och den enskilde anställde, ska företrädaren i stället stödja och ge råd.

Företrädaren ska dessutom känna till lönepolitiken och målen på andra arbetsplatser och föra ut förbundets lönepolitik bland medlemmarna på hennes arbetsplats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida