Diabetes av negativ stress

7 mars 2005

Små möjligheter att påverka sin arbetssituation kan för kvinnor innebära en risk för diabetes typ 2. Om arbetsbelastningen är hög spelar dock ingen roll.

De iakttagelserna gör sjuksköterskan Emilie Agardh i sin avhandling The influence of psychosocial stress, socio-economic differences and coffee consumption in the ehtiology of type 2 diabetes framlagd vid institutionen för molekylär medicin vid Karolinska institutet i Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida