»Erbjud dig att vara ett stöd«

Det är arbetsgivaren som avgör vad som ska hända med en anställd som är drogberoende. Kolleger och fackliga företrädare kan ge råd och stöd, men bör inte agera polisiärt.

Även medlemmar som har missbruksproblem och blivit avslöjade med att stjäla ur medicinskåpet har rätt att få stöd från sin fackliga organisation.

– Det är arbetsgivaren som har makten över vad som ska hända med medlemmen i sådana här fall, men vår uppgift är att förhandla fram en lösning som på bästa sätt gynnar medlemmen.

Det säger Lasse Thelander, förhandlare på Vårdförbundets centrala kansli och ombudsman i Sörmland.

Omplacering
Han möter då och då medlemmar som blivit avstängda från sin arbetsplats, som arbetsgivaren vill omplacera eller som riskerar att få sin legitimation indragen. Beslut om omplacering ska föregås av en förhandling mellan fack och arbetsgivare. Om arbetsgivaren väljer uppsägning finns möjlighet att förhandla fram ett avgångsvederlag.

Första linjens chefer behöver mer kunskap om hur de ska göra när någon på arbetsplatsen har drogproblem, anser Lasse Thelander.

Han möter ofta en tafatthet när det gäller den här typen av frågor, och inte bara från arbetsgivarhåll. Även bland kolleger brukar avslöjanden om att en arbetskamrat missbrukar slå ned som en bomb. Oftast väljer man att göra ingenting och hoppas på att problemet är övergående.

– Det finns också en missriktad välvilja kolleger emellan. Man »tjallar« inte på varandra. Men det mest kollegiala kan vara att få en person att inse att det inte går att fortsätta med drogerna.

En god arbetsgivare bör ha en policy för hur drogproblem ska hanteras på arbetsplatsen. Och ett gott fackförbund bör stötta sina medlemmar, säger Lasse Thelander.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida