Lön 2021

Få arbetsgivare tackar med lön

Få arbetsgivare tackar med lön
Applåder men låga lönepåslag - årets löner lutar åt besvikelse. Arkivbild: Mostphotos

Även i år får många vänta på sin nya lön, försenad på grund av pandemin. Hittills har Vårdförbundets medlemmar i nio regioner hunnit få 2021 års löneökning på bankkontot – och missnöjet kokar.

Det är i april varje år som Vårdförbundets medlemmar ska få sin nya lön enligt avtalet. I fjol fick många vänta betydligt längre än så. Pandemin kom emellan och försenade lönesamtal och möten mellan fack och arbetsgivare.

På flera håll i landet är det likadant även i år. I Region Sörmland gjorde arbetsgivaren ett försök att skjuta på löneprocessen, berättar Vårdförbundets avdelningsordförande Lena Lindh.

– Men vi sa nej nej nej nej. Det är sista året med HÖK19 och vi behöver hinna utvärdera avtalet ordentligt.

Låga lönepåslag på flera håll

Men när smittan ökade i tredje vågen blev det ändå svårt att hinna med. Det slutade med att alla utom cheferna fick sina nya löner i maj, retroaktivt från april. Löneökningarna för Vårdförbundets medlemmar i Region Sörmland, minus chefer, landade på 2,38 procent. En summa som Lena Lindh är långt ifrån nöjd med.

– Det finns ett stort missnöje. Arbetsgivarna har verkligen inte tackat med lön. Våra medlemmar förväntade sig något helt annat, med tanke på arbetsinsatserna under förra året, säger hon.

Men det är på den här nivån löneökningarna ligger, även i övriga Sverige där årets nya löner hunnit bli klara. I Region Västernorrland, som lyckades hålla tidsplanen och betala ut 2021 års nya löner i april, är det totala påslaget för Vårdförbundets samtliga yrkesgrupper inklusive chefer 2,54 procent i år. Ytterligare två regioner betalade ut årets nya lönerna i april: Region Kronoberg där lönepåslaget blev 2,6 procent, inklusive chefer, och Region Jämtland/Härjedalen där motsvarande siffra är 2,15 procent i år. Region Östergötland är ett annat exempel. Där fick Vårdförbundets medlemmar sin nya lön i maj med ökningar på i genomsnitt 2,65 procent.

I landets kommuner varierar det stort, både när det gäller påslag och när Vårdförbundets medlemmar får årets nya lön.

Få rejäla satsningar

En kartläggning som Vårdfokus gjort bland Vårdförbundets avdelningar visar att det bara är 3 av 21 regioner som gjort några större lönesatsningar på Vårdförbundets medlemsgrupper i år. Tvärt emot kampanjen ”tacka med lön” som medlemmar och förtroendevalda drivit under pandemin.

Här satsas det (nästan) extra på löner i år

Tre regioner satser extra pengar på löner i år:

Norrbotten
Regionpolitikerna har avsatt 50 miljoner extra till löner på tre år, 2020-2022. Vilket innebär 16-17 miljoner per år, utöver den vanliga lönerevisionen. ”Om vi får en fortsättning på detta är det värt att kallas för en riktig satsning, vi är svinless på tillfälliga satsningar”, säger Vårdförbundets ordförande i Norrbotten Camilla Eriksson Sundberg.

Jönköping
Regionpolitikerna har i en satsning avsatt 50 miljoner extra till löner för 2020 och 50 miljoner för 2021 till 11 kvinnodominerade akademiska yrken i regionen. Här finns Vårdförbundets samtliga fyra yrkesgrupper.

Västerbotten
Regionpolitikerna har utöver den vanliga lönerevisionen avsatt 18 extra miljoner kronor till löner och även extra pengar till särskilt yrkesskickliga. ”Detta då vi de senaste två åren fått extremt låga utfall och efter ett slitsamt år med pandemin är Vårdförbundets medlemmar värda så mycket mer”, säger vårdförbundets lokalordförande Jenny Olsson, som hade önskat mer än 18 extra miljoner.

Nästan-satsningar i ytterligare fyra regioner:  

Dalarna
Anställda på iva har tidigare fått ett tillägg, som nu flyttas över till grundlönen. Men det är fortfarande pengar som de inte får behålla om de slutar på iva.  

Gävleborg
Regionpolitikerna har satsat 50 miljoner extra på högre löner till de yrkesgrupper vars löner ligger längst ifrån riksgenomsnittet i lönestatistiken. För Vårdförbundets yrkesgrupper har det bland annat gett 800 extra till allmänsjuksköterskor. En uppskattad satsning som ändå slår snett just i år, enligt Vårdförbundet i Gävleborg, eftersom många av de grupper som bidragit stort under pandemin inte ingår i satsningen.

Uppsala
Regionpolitikerna gör en mindre lönesatsning på sjuksköterskorna.

Örebro
Regionpolitikerna satsar 50 miljoner extra på löner i vården. Oklart hur mycket som kommer att gå till Vårdförbundets yrkesgrupper.

Källa: Vårdfokus kartläggning bland Vårdförbundets avdelningar i landet.

”Efter ett sådant här år med hög arbetsbelastning så blir det samma låga lönepåslag i år igen. Det gavs två lediga dagar, ett gåvokort och en förhöjd friskvårdspeng från 2000 kronor till 3000 kronor. Ett otillräckligt tack”, skriver Josefin Lundqvist, förtroendevald för Vårdförbundet på Danderyds sjukhus, i ett mejl till Vårdfokus.

Då kommer nya lönen

Majoriteten av Vårdförbundets medlemmar anställda i regionerna kommer att få sin nya lön nu på junilönen. Men för vissa, bland annat anställda i Region Värmland och delar av vården i Region Västra Götaland, kommer det att dröja ända till hösten eller slutet på året innan den nya lönen trillar in på bankkontot.

Att lönerevisionen är så försenad ställer till det för Vårdförbundet. Vid årsskiftet finns det möjlighet att säga upp avtalet HÖK19. Innan dess behöver förbundet utvärdera avtalet ordentligt, vilket utfall det gett totalt och om särskilt yrkesskickliga prioriterats och värderats tillräckligt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida