Forskningsetik

Forskningsetik

Medicinska moraler och skandaler. Vetenskapens (etiska) gränserMotzi Eklöf (red) Carlssons 2019 www.carlssonbokforlag.se

21 januari 2020

Macchiariniaffären har kallats den värsta skandalen i svensk medicinhistoria. Men den är dessvärre inte den första medicinska skandalen i Sverige, och definitivt inte utomlands. Tvärtom har dagens stränga regler för forskningsetik skapats först efter olika skandaler. De bygger på att människor blir tillfrågade och välinformerade om vilken forskning de deltar i, efter att de gett sitt samtycke.

De välkända etiska reglerna Nürnbergkoden och Helsingforsdeklarationen kom till efter försöken i Nazitysklands koncentrationsläger och ytterligare principer efter andra tragedier. I antologin beskrivs händelser i Sverige som varit från moraliskt tvivelaktiga till skandaler. Bland dem märks experimenten på Beckombergas psykiatriska sjukhus på 1930-talet och rasforskningen i Uppsala som fortsatte under efterkrigstiden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida