Gävle. Oro att barn får sämre omhändertagande på akuten

Hittills har barnsjuksköterskor tagit emot sjuka barn, men nu ska akutens ordinarie personal ta över. Barnläkare på Gävle sjukhus befarar att det kommer leda till sämre omhändertagande.

21 augusti 2013

Barn som söker vård på Gävle sjukhus kommer till akuten men tas ofta emot av sjuksköterskor från barnkliniken som är specialutbildade på att möta och ta hand om barn. Den 1 september tas den förstärkningen bort så att akutens egen personal ska ta hand om alla.

Det här oroar barnläkarna på sjukhuset och i ett brev till sjukvårdsledningen skriver de att akutpersonalen inte har den kompetens som krävs, rapporterar Arbetarbladet. Omhändertagandet riskerar därför att bli sämre.

Extra back up i början

Divisionschefen för akuten och barnsjukvården håller dock inte med utan anser att förändringen tvärtom kommer att öka säkerheten.

– Tanken är att det ska minska risken för missförstånd. I dag är det risk för otydlighet då två organisationer med två olika chefer finns på samma ställe, säger Helena Björkman till Arbetarbladet.

Enligt henne finns det personal på akuten med erfarenhet från barnakuten och under en övergångsperiod kommer det finns extra back up.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida