Halsont. Nya rekommendationer vid halsfluss

2 januari 2013

Läkemedelsverket har tagit fram en uppdaterad behandlingsrekommendation för halsfluss. Riktlinjerna för när antibiotika ska sättas in har blivit tydligare. Läkemedelsverket trycker också på vikten av individuell klinisk bedömning samt att vårdpersonalen bör hålla extra koll på allvarliga infektioner som kräver sjukhusvård.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida