Höjd sänka visar risk för hjärtsvikt

5 augusti 2005

Män med lätt förhöjd sänka löper ökad risk att få hjärtsvikt, enligt forskning i Uppsala.
Det finns två tidigare studier som visar att inflammation är en viktig faktor bakom hjärtsvikt. I de båda studierna användes komplicerade metoder för att mäta inflammation.
Uppsalaforskarna använde alltså i stället sänkan och fann att män som hade en sänka över 11 när de var 50 år under de följande 30 åren hade dubbelt så stor risk för hjärtsvikt som män med en sänka under 6. Forskarna konstaterar att inflammation tycks vara en tidig faktor bakom utveckling av hjärtsvikt och att sänkan kan utnyttjas för att bedöma denna process.

Källa: Journal of the American College of Cardiology 2005;45:1802-1806 och pressmeddelande från Uppsala universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida