Hon söker bästa sättet att mäta gravidas bäcken

Hon söker bästa sättet att mäta gravidas bäcken
I sin studie har röntgensjuksköterskan Erika Phexell jämfört konventionell röntgen vid bäckenmätning med skiktröntgen. Foto: Skånes universitetssjukhus

Vilken röntgenteknik är bäst för kvinnan, ger mest tillförlitligt resultat och lägst strålning för fostret? Röntgensjuksköterskan Erika Phexell forskar på olika sätt att göra bäckenmätningar.?

4 december 2018

När vården misstänker att en gravid kvinna har trångt bäcken mäts det inför förlossningen. I dag används konventionell röntgen på en del håll i landet och olika former av datortomografi, DT, på andra ställen.

?— Det finns ingen enhetlig rutin för att göra mätningar när det finns misstanke om att en gravid kvinna har trångt bäcken, säger Erika Phexell.?

När man i Malmö ville gå över till att använda DT bestämde man sig för att göra studier och kliniska projekt för att titta på både stråldoser och bildkvalitet. Erika Phexell har nyligen fått en studie publicerad där hon har tittat på stråldoserna för fostret vid konventionell röntgen jämfört med olika former av skiktröntgen.

?— Målet är att hitta den metod som ger fostret lägsta stråldos till bästa bildkvalitet, berättar Erika Phexell, röntgensjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.?

Det är en balansgång och ett ständigt pågående arbete för att hitta bästa möjliga metod.

Med konventionell röntgenteknik behöver kvinnan ligga och stå i obekväma positioner för att vissa mätpunkter ska framträda på bilderna. En annan nackdel är att bilderna inte alltid blir bra och behöver tas om. DT är mindre påfrestande för kvinnan och har helt andra förutsättningar att få fram optimala bilder.

?I datortomografin kan man använda olika metoder beroende på hur bildtagningen utförs. Erika Phexell har gjort ett stort antal mätningar av olika metoder med hjälp av en testdocka som fick flera påsar med koksaltlösningar på magen för att efterlikna en gravidmage.?

Mätningarna visar att fostret fick olika mycket strålning beroende på vilken typ av DT som gjordes. Topogram och tvärsnitt gav nästan lika lite strålning som traditionell röntgen, medan standardspiral och flashspiral gav mer strålning till fostret.

?För att ändå få bra bilder har man, baserat på flera studier, valt en egen metod i Malmö som kallas kort spiral och är en kombination av tvärsnitt och standardspiral.

??Slutsatsen i hennes studie, som har publicerats i International journal of radiology & radiation therapy, är att även om fostret får något högre stråldoser vid undersökning med DT jämfört med konventionell röntgen, så handlar det fortfarande om låga doser. Datortomografi är bekvämare både för den gravida kvinnan och för den som utför undersökningen.

?— Men bäckenmätning med DT måste undersökas mer, särskilt när det gäller diagnostisk tillförlitlighet. Det ska vi gå vidare med nu, säger Erika Phexell.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida