Inledaren

Mitt i en plågsam process med nedskärningar är det viktigt att ha en organisation i ryggen som kan stödja och se hela perspektivet.

Det är rörande att läsa om det stöd som Inger Johansson som fackligt förtroendevald får av medlemmarna när hon vandrar runt med vår reporter på Örnsköldsviks sjukhus. Vårdförbundet har fått fler medlemmar där sedan det stod klart att sjukhuset ska minska sin verksamhet kraftigt.

Men det är också intressant att läsa att medlemmarna på sjukhuset mest talar om vad nedskärningarna kommer att innebära för patientsäkerheten. Det blir så tydligt att det fackliga perspektivet också handlar om ansvaret för vården, för professionen och hur arbetsvillkoren och möjligheten att ge en bra vård hänger ihop. Det finns forskning som visar att dödligheten på vårdavdelningar har koppling till sjukskötersketätheten. Inte undra på då att oron är stor när antalet vårdplatser minskar med 22 procent men antalet anställda med 30 procent, enligt stelbenta beräkningar av konsulter (som vi beskrev i förra numret av Vårdfacket).

När neddragningar bygger på sifferexercis har facket en stor roll att spela, med kraften av de samlade medlemmarnas erfarenhet av arbete i vårdens verklighet.

Och även om regeringen till sist, efter påtryckningar från fackförbund, politiker och experter, gav kommunsektorn ett krisstöd i vårbudgeten, så kommer neddragningarna att fortsätta. Krisstödet täcker långt ifrån de prognoser över minskade skatteintäkter som gjorts för åren framöver och det blir en stor utmaning för sjukvårdshuvudmännen att få pengarna att räcka till. Ett gott råd är att ta hjälp i den processen av vårdens kunniga personal!

I det här numret av Vårdfacket vrider och vänder vi på frågan om den framtida utbildningen för Vårdförbundets professioner. På kongressen i höstas togs den utbildningspolitiska idén, ett diskussionsunderlag som bland annat talar om behovet av att grundutbildningarna ska ge behörighet till forskarutbildning, något som kräver längre utbildningstid.

Den utbildningspolitiska idén är tänkt som ett underlag för att stimulera alla medlemmar att delta i en diskussion om utbildningsfrågan. I Vårdfacket kommer studenter, lärare och förtroendevalda till tals. Och från Island rapporterar vi om hur en redan fyraårig sjuksköterskeutbildning fungerar. Dessutom beskriver ki:s rektor hur det kunde gå så långt att den ärevördiga utbildningsinstitutionen förlorade rätten att grund­utbilda sjuksköterskor.

Läs och inspireras till egna tankar och åsikter! Diskussionen fortsätter!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida