Jönköping satsar extra på lön

Landstinget i Jönköping tycker inte att lönerna är rättvisa och satsar därför i år tio miljoner kronor för att höja lönen för bland annat medlemmar i Vårdförbundet.

Satsningen är en effekt av den lönekartläggning som landstinget gjorde nyligen. I den tittade man både på genusfrågan och på förhållandet mellan olika grupper. Kartläggningen visade tydligt att lönerna behöver justeras för vissa grupper inom vården. Därför har tio miljoner kronor utöver de pengar som finns i den ordinarie
löneöversynen avsatts i årets budget.

– Lönerna för vårdanställda med 120-200 högskolepoäng behöver justeras uppåt, och där finns bland annat Vårdförbundets medlemmar, säger landstingets personaldirektör Mats Hoppe.

Vårdförbundets ordförande i Jönköping, Susanne Nilsson, är positiv till satsningen, inte minst att att kartläggningen visade att Vårdförbundets medlemsgrupper är för lågt avlönade.

När det här skrivs är det ännu inte klart vilka som kommer att få del av de tio miljonerna. Det finns dock signaler om att satsningen kommer att gälla bland andra allmänsjuksköterskor och biomedicinska analytiker och att de kommer att få en lönehöjning på mellan 300 och 700 kronor i månaden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida