Konferens om kön och våld

7 oktober 2005

Hur kommer det sig att så många flickor och kvinnor utsätts för våld och våldtäkt? Ett femårigt forskningsprogram om kön och våld avslutas med en heldagskonferens där man vänder sig till sjukvård, socialtjänst, skola och rättsväsende. Konferensen Kön och våld – utmaningar för politik och praktik äger rum på Norra Latin i Stockholm den 28 oktober och arrangeras av bland andra Brottsoffermyndigheten och näringsdepartementets jämställdhetsenhet.

Läs mer: www.genus.gu.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida