Kort om böcker

3 februari 2006

Miffon, nördar och Aspergers syndrom
Luke Jackson (Cura bokförlag 2005);

Hälsans mysterium
Aaron Antonovsky (Natur och Kultur 2005, andra utgåvan);

Socialförsäkringsboken 2005
(Försäkringskassan www.forsakringskassan.se);

Att förstå patienter med smärta
Steven James Linton (Studentlitteratur 2005);

Tillfälligt avbrott. Om att hitta ny energi när stressen satt stopp
Gun Britt Larsson och Åsa Joelsson
(Informationsförlaget 2005)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida