Kroppen

Kroppen

Hörseln. Det första sinnet Konrad S Konradsson. Karolinska institutet University press 2011, www.kiup.se, ISBN 978-91-85565-27-6??

3 april 2012

Hörseln är vårt första, och kanske sista, sinne. Innerörat är färdigutvecklat hos fostret redan i vecka 20 och hörseln kan också vara det sista som försvinner när vi dör. Att höra dåligt försvårar den livsviktiga kommunikationen med andra människor, och det drabbar mer än var sjätte svensk. Vissa har en medfödd hörselnedsättning, andra får sämre hörsel efter sjukdom eller skada. Allt fler lyssnar på hög musik i ”in ear”-hörlurar vilket ökar risken för hörselnedsättning och tinnitus.

Men boken berättar inte bara om hur hörseln fungerar — eller inte fungerar. Här beskrivs också de allt bättre hjälpmedlen och behandlingsmetoderna vid hörselnedsättning. Döva kan delvis få hörseln tillbaka med olika typer av implantat, och det finns instrument för att upptäcka hörselnedsättningar hos nyfödda, vilket har stor betydelse för dessa barns framtida hörsel- och språkutveckling. SA

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida