Läshjälp

Jesper KleinKan all text bli Daisy?Artikel ur Bibliotek för alla, tidskrift utgiven av Talboks- och punktskriftsbiblioteket.www.tpb.seissn 400-6332

11 april 2005

Talböcker var tidigare förbehållna synskadade, men har på senare år fått en ny publik och är nu i (nästan) var mans hand och öra. Men nu har de synskadade fått ett nytt hjälpmedel i form av Daisy
– digitalt audiobaserat informationssystem.

Finessen med Daisy är att det kan ge de synskadade tillgång till nya böcker och tidskrifter samtidigt som vi seende får dem. Under förutsättning att böckerna och tidskrifterna är producerade i en datoriserad programvara, till exempel Microsoft Word, som Daisy kan hantera.

Till skillnad från inlästa talböcker läses dessa texter av syntetiska röster. Men också på den fronten går utveckligen fort, inte minst genom att datorernas kapacitet ökar hela tiden och det därigenom blir lättare att få syntetrösterna att låta naturliga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida