Medlemsenkät gav inget stöd för ställningstagande till EMU

Medlemsopinionen är oklar och den djupa analysen saknas. Det finns därför ingen grund för en bestämd åsikt om EMU, säger förbundsstyrelsen.

Vi avstår från att ta ställning till om Sverige ska gå med i EMU eller ej.

Det säger Vårdförbundet SHSTFs förbundsstyrelse i sitt svar till TCO, som på samtliga förbunds vägnar ska meddela regeringen TCO-förbundens inställning till ett EMU-medlemskap.

– Vi har gjort stora ansträngningar för att försöka ta reda på hur medlemmarna ställer sig till EMU, kommenterar förbundsordförande Eva Fernvall. Men de har inte gett oss tillräcklig vägledning för att vi ska kunna ta ställning.

Det senaste är en opinionsundersökning, utförd via telefon under mars månad. Av 1 500 slumpvis uttagna medlemmar fick man svar från 1 004.

Av dem sa 37 procent att förbundet skulle ta ställning och 33 procent att förbundet inte skulle ta ställning, medan 30 procent inte visste.

Bland dem som ville att förbundet skulle ta ställning vet drygt 40 procent inte vilket ställningstagande de vill ha. Bland dem som har en åsikt går det ungefär fyra nej till EMU på varje ja.

– Men bland dem som tycker att vi ska säga nej till EMU har de flesta tagit ställning på andra grunder än vilket som är bra utifrån det fackliga medlemskapet, kommenterar Eva Fernvall.

Hon säger också självkritiskt att förbundsstyrelsen inte gjort en tillräckligt djup analys av vad ett medlemskap skulle innebära för Vårdförbundet SHSTFs medlemmar. Men det har å andra sidan inte så många andra heller haft kompetens att göra.

– Men det är naturligtvis så att EMU kommer att påverka förhållandena för medlemmarna när det gäller löner och arbetsmarknadsvillkor, men så blir det oavsett om vi är utanför eller inne i EMU. Däremot tror jag inte att EMU kommer att påverka hälso- och sjukvården särskilt mycket.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida