Metod för den som saknar ord

7 februari 2005

Att se sig själv på video kan hjälpa patienter som har svårt att sätta ord på sina känslor. Det visar sjukgymnasten Eva Bojner Horwitz, vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, i sin doktorsavhandling. Hon presenterar en videotolkningsmetod som har använts för att hjälpa kvinnliga fibromyalgipatienter att beskriva sina smärtupplevelser. Under 14 månader har de vid tre tillfällen fått se sig själva på videofilm och därefter analysera kroppsspråk, mimik och kroppsliga symtom.

Avhandlingen Dance/movement therapy in fibromyalgia patients: Aspects and consequences of verbal, visual and hormonal analyses finns på www.uu.ub.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida