Multiresistenta bakterier spreds bland brännskadade

Multiresistenta bakterier spreds bland brännskadade
Efter att smittspridningen av multiresistenta bakterier upptäcktes på brännskadeavdelningen infördes nolltolerans mot avvikelser från de basala hygienrutinerna. Arkivbild: Christer Brandsvig

Sedan mars i år har sju patienter vid brännskadeavdelningen i Linköping visat sig bära på ESBL carba-producerande bakterier.

27 september 2013

Som Vårdfokus tidigare berättat ökar spridningen av de mycket motståndskraftiga ESBL carba-producerande bakterierna i Sverige (se länk). Senast i raden att drabbas är brännskadeavdelningen i Linköping som haft sju fall sedan i våras, varav fem smittats på avdelningen och två burit med sig bakterierna efter att ha vistats utomlands.

Bara ett antibiotikum att ta till

I samtliga fall rör det sig om ESBL carba-producerande Acinetobacter baumannii, som inga andra antibiotika än colistin biter på.

För friska är bakterien relativt harmlös, men hos sjuka patienter med nedsatt immunförsvar kan den orsaka svåra infektioner. Av de sju patienter som upptäcktes i Linköping drabbades en av blodförgiftning, som dock kunde behandlas med colistin. Övriga patienter visade inga tecken på infektion.

Första utbrottet i Sverige

Flera utbrott har rapporterats i europeiska länder och i USA, framför allt från intensivvårdsavdelningar. Smittspridningarna har ofta varit långdragna och svåra att komma till rätta med.

Det här är den första beskrivningen av omfattande smittspridning av Acinetobacter baumannii i Sverige. Enligt Smittskyddsinstitutet spreds bakterien med största sannolikhet via personalens händer och kläder.

Enkelrum hindrar smittspridning

Myndigheten understryker vikten av att följa basala hygienrutiner för att undvika den här typen av smittspridning. En annan reflektion som Smittskyddsinstitutet gör är att enkelrum tycks ha stor betydelse för att hindra smittspridning, särskilt hos smittkänsliga patientgrupper.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida