NORRTÄLJE: Arbetskamrater är med och sätter lön

5 november 2001

Vad gör sjuksköterskorna? Undersköterskorna? Vad får sjuksköterskor göra, men inte undersköterskor? De här frågorna var orsaken till en kartläggning av olika arbetsuppgifter på iva i Norrtälje för en del år sedan. Den ledde till en kompetensutvecklingsmodell som blivit grunden för lönesättningen.

I modellen ingår inte bara olika nivåer utan även en annorlunda sorts bedömning. Alla anställda, både sjuksköterskor och undersköterskor, bedöms av tre personer. Bedömningarna sammanjämkas sedan och resultatet tas därefter upp i utvecklingssamtalen. Bedömningarna görs av chefer och arbetskamrater som känner den bedömde väl. Nattpersonal bedöms av nattpersonal, dagpersonal av andra som arbetar dagtid.

– Trots att bedömningarna görs av olika personer, är de överraskande samstämmiga, berättar enhetschefen Eva Söderlund som är ensam om att sätta »betyg« på alla.

Från och med i år är bedömningen en grund för lönesättningen. Iva i Norrtälje är en av de enheter där Stockholms läns landsting på försök låter lönen sättas på arbetsplatsen, av närmaste chef, alltså Eva Söderlund.

– Jag tror att vi kom med just för att vi hade vår kompetens-utvecklingsmodell, säger hon.

Systemet har både för- och nackdelar. En fördel är att man har sluppit problemet med att nyutbildade sjuksköterskor får högre lön än äldre. I och med att det finns en modell med nivåer, placeras de nya och unga in längst ner och får då en lägre lön, men med vetskap om att den kommer att stiga.

– En stor nackdel är att lönespannet är för litet. Den som tjänar minst har 18 000–19 000 kronor, den som tjänar mest 23 000. Jag skulle önska att löneutvecklingen skulle kunna vara betydligt större, säger Eva Söderlund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida