Ny metod spårar återfall i leukemi

6 november 2000

Med ett nytt blodprov baserat på pcr-teknik går det direkt att se om en viss behandling mot kronisk myeloisk leukemi fungerar.

Långt innan den cancersjuke känner några symtom kan även tidiga tecken på återfall upptäckas.

Leukemicellen hos så gott som alla kml-patienter innehåller en translokerad kromosom, den så kallade Philadelphiakromosomen. Vid brottpunkten på den translokerade kromosomen uppstår en ny fusionsgen. Denna fusionsgen bildar i sin tur en ribonukleinsyra som med modern realtids-pcr (polymerase chain reaction) går att utnyttja som markör.

– Tekniken är enormt känslig. Vi kan identifiera en enda skadad cell bland hundratusen upp till en miljon celler. Det gör att vi i ett mycket tidigt skede kan se om patienter som blivit behandlade håller på att få återfall. Ju tidigare patienten kan få behandling desto större är chansen till remission, säger läkaren och forskaren Gisela Barbany vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Det är hon som har utvecklat den nya analysmetoden. Redan i dag används den i det kliniska arbetet med att följa upp benmärgstransplanterade kml-patienter på Akademiska sjukhuset.

– Problemet med de flesta andra typer av leukemier är att de inte innehåller den typ av fusionsgen som behövs för att vi ska kunna följa dem med pcr.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida