Oenighet om behovet av en sammanhållen patientjournal

Behövs det en sammanhållen journal med alla uppgifter om patienten? Nej, säger Datainspektionen. Ja, säger Vårdförbundet.

13 september 2005

Diskussionen handlar om ifall det ska finnas en datajournal som innehåller alla uppgifter om en patient eller en journal med begränsade fakta om patienten.

Datainspektionen är negativ till att alla uppgifter ska dokumenteras på ett enda ställe. I stället vill Datainspektionen att datajournalen enbart ska innehålla en översikt med viktig basinformation. Eventuellt kan också uppgifter om var man kan hitta mer information ingå. Motiveringen är säkerhets- och integritetsskäl.

Andra, bland annat Vårdförbundet, anser dock att det behövs en mer utförlig datajournal som direkt berörd och godkänd personal ska kunna gå till och få all viktig information på en gång i stället för att behöva söka den på flera olika ställen.

Vill undvika felaktig behandling

– Patientjournalen ska vara utförlig. Om man måste söka uppgifter på olika ställen är risken för bristfällig eller fel behandling stor. Dels kan det ta för lång tid att få  all nödvändig information, dels kanske man inte får veta allt som är viktigt för den enskilde patienten, säger David Liljequist som arbetar med IT-frågor på Vårdförbundet.

David Liljequist är inte förvånad över att Datainspektionen är kritisk, men menar att man tänker fel. Det är inte uppgifterna i datajournalen som är avgörande för integritet och säkerhet utan hur systemet utformas och vem som får ta del av vilka uppgifter.

Patientens samtycke viktigt

– Och här är patientens samtycke viktigt. Varken vi eller någon annan vill ha ett system som innebär att det går att ta del av alla uppgifter utan patientens samtycke, säger han.

Den här frågan utreds för närvarande inom socialdepartementet. Vårdförbundets ombudsman Anette Richardson ingår i den referensgrupp som nyligen tillsattes.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida