Okunnighet skapar rädsla för cellförändringar

Hälften vet inte varför de går och lämnar prov från livmoderhalsen, och bara var tionde vet att livmoderhalscancer är en sexuellt överförd sjukdom. Bättre informationsmetoder efterlyses i en doktorsavhandling

2 november 2005

Ungefär hälften av de kvinnor som går på provtagning för att undersöka om de har cellförändringar i livmoderhalsen vet inte vad det är de gör. Framför allt känner de inte till skillnaden mellan livmodern och livmoderhalsen.

Det visar barnmorskan Monica Ideström i sin doktorsavhandling Cervical Cancer Screening; knowledge, attitudes and experiences among women and midwives, som hon lade fram i förra veckan.

Bara ungefär var tionde kvinna vet dessutom att livmoderhalscancer är en sexuellt överförd sjukdom som orsakas av ett virus, humant papillomvirus, HPV.

Blir rädda

De kvinnor som inte har några cellförändringar nöjer sig med det beskedet och frågar inte efter mer information. Däremot blir de okunniga kvinnor som får besked om att de har cellförändringar mycket rädda och tror att de har cancer. Det gäller särskilt yngre kvinnor.

? De som vet vad det handlar om blir däremot inte så uppskrämda, säger Monica Ideström. De tycker tvärtom att det är bra att cellförändringen upptäckts.

Informationsproblem

Den ofta onödiga oro som ett positivt provsvar leder till är ett stort informationsproblem, anser Monica Ideström.

? Vi fann att informationen som ges inte förefaller nå fram. Barnmorskorna saknade en grundläggande struktur för att informera om kontroller och cellförändringar, säger hon.

Hennes förslag är att organisationen ändras så att det ska finnas ett längre, bokat möte då barnmorskan ska kunna informera om vad cellförändringar innebär, bland annat för att motivera kvinnorna till att delta regelbundet i screeningen.

80 procent smittas under livet

Att smittas av HPV är mycket vanligt. En svensk studie visar att 40 procent av unga kvinnor 16-18 år drabbas, och en amerikansk studie visar att 70-80 procent av kvinnorna någon gång under livet varit smittade.

Vanligtvis spontanläker infektionen. Vid screeningundersökningarna hittas årligen 25 000 fall av cellförändringar, medan antalet cancerfall är omkring 500.

Läkaruppgift i andra länder

I Sverige är det barnmorskor som tar proverna, vilket är mycket ovanligt i ett internationellt perspektiv ? till och med i våra grannländer Danmark, Finland och Norge är detta en läkaruppgift.

Sverige började med screeningundersökningar på 1970-talet. Den första undersökningen görs när kvinnan är 23 år gammal, och fram tills hon fyller 50 år erbjuds hon en undersökning vart tredje år. Mellan 50 och 60 år kallas hon till undersökning vart femte år.

I Sverige är livmoderhalscancer den tionde vanligaste cancerformen för kvinnor, i världen den näst vanligaste.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida