Oro för hälsan efter anställningsstopp

7 april 2003

I ett försök att förbättra ekonomin beslutade landstinget i Västmanland för en tid sedan om ett totalt anställningsstopp i hela länet. Vårdförbundet är oroligt för vad beslutet får för konsekvenser för medlemmarnas arbetsmiljö. Redan i dag arbetar många övertid. Det har förekommit att anställda arbetat mer övertid än vad lagen tillåter utan att arbetsgivaren begärt dispens från Vårdförbundet. I ett försök att minska riskerna för medlemmarnas hälsa har Vårdförbundet beslutat att inte bevilja några nya övertidsdispenser under 2003.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida