Proteser i sikte vid infektionsbekämpning

Jobbar du med ortopediska operationer? Då kan du få besök av en hygienrevisor. Eller så kan du bli en själv.??

25 februari 2010

Varje år görs nära 18 000 höftoperationer och 11 000 ingrepp i knän. Ungefär 0,6 procent av höftoperation leder till en svårbehandlad djup infektion i benet. För de knäopererade är motsvarande siffra 1 procent. ?

Detta kostar sjukvården stora belopp genom förlängda vårdtider och om­operationer – men även i rena skadestånd till drabbade patienter. Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, betalar årligen ut ungefär 80 miljoner kronor till ortopedpatienter. ?

Löf har därför tillsammans med berörda yrkesföreningar initierat projektet Priss, Protesrelaterade infektioner i sjukvården ska stoppas.?

Kliniker som deltar i Priss ska först grundligt syna sig själva utifrån olika kriterier, som samtliga har vetenskaplig evidens för att sänka infektioner. Sedan får de besök av ett »revisorsteam«, som granskar pm och riktlinjer och intervjuar personalen om bland annat följsamhet till rådande rutiner. ?

Därefter får kliniken detaljerad feedback om hur det infektionsförebyggande arbetet kan förbättras.?

Ett revisionsteam består av en ortoped, en infektionsläkare, en sjuksköterska från en ortopedisk vårdavdelning, en operationssjuksköterska och en sjukgymnast. ?

I ett pilotprojekt under våren 2009 fick fyra ortopedkliniker besök av revisorerna. Just nu granskas ytterligare nio kliniker och så småningom är tanken att landets samtliga kliniker ska ha synats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida