Remiss krav för besök på akuten

Det har blivit lugnare på sjukhusen i Västmanland sedan man infört krav på remiss till akutmottagningen. Men stressen har i stället flyttat över till primärvården och sjukvårdsupplysningen.

I mitten av mars stänger akutmottagningen i på sjukhuset i Sala. I Fagersta är den redan stängd. Bara i Västerås och Köping kommer akutmottagningarna att finnas kvar. Och för att bli insläppt där måste man ha med sig en remiss ? eller komma i ambulans med blåljus.

Det är resultatet av det remisstvång som nu har införts i landstinget i Västmanland.

Den som blir sjuk på dagen ska vända sig till sin familjeläkare eller distriktssköterska. Bara om läkaren eller sjuksköterskan anser att det är nödvändigt med sjukhusvård blir patienten  insläppt på akutmottagningen. Också sjuksköterskor inom den kommunala äldrevården får skriva ut en remiss.

Kopplas till sjukvårdsupplysningen

När primärvårdens mottagningar har stängt kopplas samtalen vidare till sjukvårdens telefonupplysning. Sjuksköterskorna som arbetar där har också remissrätt.

? Fungerar det så är det förstås bra, säger Björn Gustafsson, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Västmanland. Men vi ser flera risker med den nuvarande ordningen.

Bland annat har inte tekniken fungerat ordentligt. Nyordningen har inneburit stor belastning på sjukvårdsupplysningen och samtal har ?kommit bort?.

? Och hur blir det om det bryter ut en stor influensaepidemi? undrar Björn Gustafsson, som också oroar sig för att en del människor har svårt att vänja sig vid det nya systemet och inte kommer sig för med att ringa i tid.

Remisskravet innebär alltså att man för över patientströmmarna från sjukhusen till primärvården. Där har stressen ökat, samtidigt som det blivit lugnare på akutmottagningarna.

? Nu gäller det att landstinget bygger ut primärvården så att den kan möta det ökade behovet, säger Björn Gustafsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida