Riktlinjer på gång för äggdonation

Socialstyrelsen har tillsatt en grupp som ska ta fram föreskrifter och allmänna råd för behandling av ofrivillig barnlöshet.

2 september 2002

Regeringen har ännu inte givit direktiv för arbetet, men Ulla Holmström på Socialstyrelsen konstaterar att flera viktiga frågor framstår tydligt i propositionen.

? Läkaren ska pröva givarens och föräldrarnas lämplighet innan befruktning med ett donerat ägg äger rum. Vad är det då som ska prövas och hur ska det ske? Det är några av de frågor som gruppen ska diskutera, säger Ulla Holmström.

Eftersom spermadonation för insemination har varit tillåtet redan tidigare, finns riktlinjer för detta. Flera uppföljningar har också gjorts av den verksamheten. Gruppen ska nu ta vara på dessa erfarenheter och se över och delvis föra ihop de gamla riktlinjerna med nya. I höst ska arbetet vara klart.

Lagen (proposition 2001/02:89) som reglerar in vitro-fertilisering, IVF, beslutades i april och träder i kraft den 1 januari 2003. Den innebär att äggdonation och provrörsbefruktning av kvinnans eget ägg med donerade spermier blir tillåtet i Sverige. Däremot får inte både ägg och spermier vara donerade. I dag är befruktning utanför kroppen bara tillåten med kvinnans egna ägg och mannens egna spermier.

Mer om den nya lagen finns att läsa på riksdagens hemsida www.riksdagen.se. På Socialstyrelsens hemsida www.sos.se finns rapporter om de uppföljningar som har gjorts av inseminationsverksamheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida