Riskerar vite om inte konsekvenserna för arbetsmiljön redovisas

Arbetsmiljöinspektionen har belagt Kronholmens vårdcentral i Härnösand med vite. Arbetsgivaren anses inte tillräckligt väl ha beskrivit hur distriktssjuksköterskorna kommer att drabbas vid en neddragning av tjänster.

1 september 2005

I samband med krav på besparingar har arbetsgivaren föreslagit att antalet distriktssjuksköterskor ska minska från elva till åtta.

Distriktssjuksköterskorna har reagerat negativt på förslaget. Bland annat har de krävt att arbetsgivaren ska göra en bättre konsekvensbeskrivning över hur arbetsmiljön kommer att påverkas för de återstående distriktssjuksköterskorna på vårdcentralen.

Åtta ska göra elva personers jobb

– Arbetsgivaren kan inte förklara för oss hur arbetsmiljön ska kunna upprätthållas med färre tjänster. Vi har inte fått tillåtelse att dra ner på några av våra arbetsuppgifter eller ta bort någon del av verksamheten. Konsekvensen är att vi åtta som blir kvar ska göra elva personers jobb, säger Vårdförbundets förtroendevalde på arbetsplatsen, Gun Lantto.

I början av året vände hon sig till arbetsmiljöinspektionen i Härnösand. Resultatet är att Västernorrlands läns landsting belagts med ett vite på 50 000 kronor om det inte görs en bättre riskbedömning av hur arbetsmiljön kommer att påverkas av nerdragningen. Arbetsmiljöinspektionen kräver också att arbetsuppgifter måste tas bort om antalet distriktssjuksköterskor ska bli tre färre.

”Inte bra ur arbetsmiljösynpunkt”

– Jag har lagt ett realistiskt förslag på hur vi ska kunna uppnå balans i budgeten. Men jag håller med om att det inte blir bra ur arbetsmiljösynpunkt. Jag både förstår och håller med dem som protesterar, säger vårdcentralens chef, distriktssjuksköterskan Dan Näslund.

– Jag har gjort vad jag kan på den här arbetsplatsen, men jag kan inte påverka de yttre omständigheterna. Mitt förslag från början var bland annat att istället lägga ner en hel distriktssjuksköterskemottagning i området. Det avslogs dock av politikerna.

Beredd att jobba själv som distriktssköterska

I hans förslag ligger även att han själv ska arbeta som distriktssjuksköterska 40 procent och sköta chefskapet den del som blir kvar.

– Så jag är väl medveten om att det inte är någon gynnsam sits vi sätter oss i, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida