Rubrik saknas.

14 oktober 2004

Ingress 1: Efter att ha undersökt belastningsergonomin på 170 sjukhusavdelningar konstaterar Arbetsmiljöverket att arbetsförhållanden har blivit bättre. Ingress 2: Den undersökning som Arbetsmiljöverket har gjort av arbetsmiljön på 170 sjukhusavdelningar visar att förhållanden har blivit bättre. Det är framför allt när det gäller hjälpmedel för lyft och förflyttning som arbetsmiljön blivit bättre. Hjälpmedlen finns i tillräcklig omfattning och både arbetsledning och personal visar stort intresse att arbeta förebyggande med riskerna i arbetsmiljön. Men allt är inte positivt. Sängar och britsar är fortfarande tungarbetande och förflyttning av patienter är ett riskfyllt arbetsmoment. Framför allt brister kunskaperna om hur hjälpmedel ska användas. Rutiner för riskbedömningar saknas också. ? Det vanligaste kravet vi ställt på arbetsplatserna är att de måste bli bättre på riskbedömningar med handlingsplaner för att förebygga belastningsskador, säger Minke Wersäll, arbetsmiljöinspektör i Linköping. Arbetsplatserna som inspekterats är alla kliniker inom slutenvården: ortoped, thorax, stroke, geriatrik, intensivvård med flera. Om någon av dem utmärker sig så är det, enligt Minke Wersäll, rehabiliteringskliniker där personalen har stor kunskap om ergonomi ur ett patientperspektiv. ? De har även genomtänkta metoder när de sin egen ergonomi. I februari eller mars nästa år ska planerna på förbättringar skickas in till Arbetsmiljöverket. Tillsynsbrevet från Arbetsmiljöverket har fått många att sätta sig ner i team och diskutera arbetsmiljöarbetet, säger Minke Wersäll. Resultaten kommer att delges både centrala sjukhusledningar och företagshälsovård. FAKTA: I Arbetsmiljöverkets verksamhetsprogram för åren 2004-2006 är sjukvården ett av de områden som prioriteras. I år undersöks belastningsergonomin, nästa år är det arbetsbelastning och stress som ställs i fokus. Även hot och våld samt risker vid organisationsförändringar ska undersökas. Länk till Arbetsmiljöverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida