Självförsvar

Janet Rodgers Självförsvar - en komplett handbok i konflikthantering och självskydd 96 sidor. Ica bokförlag 2003www.forlaget.ica.se/bokisbn 91-534-2408-5

12 januari 2004

Syftet med boken är att skapa självförtroende och kunskap om hur man kan agera om man hamnar i en hotfull situation. Författaren är en engelsk kriminalinspektör som här ger goda råd och tips om hur man kan minimera riskerna av överfall genom att vara »street smart«.

Första delen av boken tar upp olika situationer och ger tips som kan verka självklara, men just därför så lätta att glömma i en stressad situation. Det är också viktigt att påpeka att man alltid ska överväga omständigheterna och använda sitt sunda förnuft. Andra delen av boken beskriver hur man fysiskt kan agera om man blir överfallen. Beskrivande bilder gör det lättare att förstå hur man kan ta sig ur olika grepp och övermanna den som anfaller. Sist i boken finns adresser och telefonnummer till olika instanser dit man kan vända sig, till exempel Brottsoffermyndigheten, Kriscentrum för kvinnor samt flera andra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida