Socialpolitik

5 februari 2001

Författare Britt-Marie Anderson (red)
Titel Socialförsäkringsboken 2000
164 sidor
Förlag Riksförsäkringsverket 2000
Cirkapris 200 kronor
ISBN 91-8930-313-X

Den första Socialförsäkringsboken kom i slutet av 1999. Redan då annonserade RFV att den var den första i en återkommande utgivning av årsböcker där man tänkte behandla grundläggande frågor på ett mer systematiskt sätt. Temat i den första boken var de grundläggande idéerna om socialförsäkring. Nu handlar boken om välfärd, arbete och fritid för dem som fyllt 55. Egentligen är det en diskussion som leder fram till frågor om det är rimligt att på samma gång uppmuntra folk att gå i pension (många avtalsbundna pensionssystem gör nämligen det) samtidigt som många äldre både vill och kan fortsätta att arbeta. Boken avslutas med en faktadel om socialförsäkringarna och de förändringar som gjorts i systemet under 1999 och 2000. Innehållet i boken går också att hämta hem via Internet från RFVs hemsida (www.rfv.se/publi/ovrig.htm).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida